Restauracja “Pod Starym Głogiem” w Głogowie

Głogów, Polska
2010

W średniowiecznym Ratuszu w Głogowie restauracja istniała już na przełomie gotyku i renesansu. W tym okresie nastąpiła przebudowa, w wyniku czego powstały dwie sale sklepione sklepieniem sieciowym i kryształowym. Wtedy też powstała sala ze sklepieniem kolebowym. Budynek był przebudowywany w  XIX wieku wg projektu A. Sollera, jednego z najlepszych uczniów K.F. Schinkla. Okres II wojny światowej wywarł niszczycielskie piętno na Ratuszu nie oszczędzając sklepień. Przy powojennej odbudowie brał udział arch. Andrzej Kamiński z PKZ-A-R-S.

W 2009 roku prywatni inwestorzy postanowili ponownie wskrzesić ratuszową restaurację pod nazwą „Pod Starym Głogiem”. Projekt wykonała arch. Anna Morasiewicz z Autorskiej Pracowni Projektowej “Linea”, która na etapie koncepcji zaprosiła Tomasza Urbanowicza do współpracy przy znalezieniu idei przewodniej wnętrz.

Tomasz Urbanowicz zaproponował by wprowadzić współczesne autorskie szkło artystyczne w zabytkowe wnętrza i by każda z izb miała jeden okrągły szklany dysk, co ważne, nawiązujący charakterem do sklepienia. Boazeria została dostosowana do kształtu szkieł.

Realizacja szkieł nastąpiła w 2010 roku. Powstały także szklane przegrody z drzwiami pomiędzy poszczególnymi salami.

Newsletter