07
sty

Szklane warkocze na aukcji charytatywnej

Dzielimy się radością pomagania!

Szkła Tomasza Urbanowicza z serii WARKOCZE znalazły hojnego nabywcę i wsparły cele charytatywne na zorganizowanym przez Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu na 3. Królewskim Balu Charytatywnym zorganizowanym 6 stycznia 2018 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Newsletter