Praca konkursowa na “witraż” do Burkhart Center for Autism and Research

Lubbock, USA
2012

Podstawowym elementem kompozycji jest puzel – logo Centrum w Texas Tech University – oraz symbol układanki, czyli procesu naprawy, który wymaga dużej cierpliwości, czasu i zaangażowania. Centralny puzel jest jedynym elementem ułożonym ortogonalnie, który odzwierciedla zorganizowany cel, a jego kolor – zielony – kojarzy się z nadzieją. Płaszczyzna nie jest jednak wystarczająca do przekazania idei ludzkich myśli i skomplikowanej kwestii autyzmu. Przestrzenna kompozycja układana jest w wyobraźni przechodniów oraz obserwatorów, będących wewnątrz Centrum, wraz z ich ruchem i ciągła zmianą perspektywy.

Projekt: arch. Tomasz Urbanowicz & arch. Konrad Urbanowicz.

Newsletter