Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Gdańsk, Polska
2006

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku ma siedzibę w zespole budynków po dawnej elektrociepłowni z końca XIX wieku, znajdujących się na wyspie Ołowianka. Kompleks miejskiej elektrowni na Ołowiance wybudowała w latach 1897-1898 berlińska firma Siemens & Halske, a dalsza rozbudowa trwała do 1913. Budynek z cegły zachwycał dekoracyjną neogotycką fasadą zdobioną rozetami, flankami, wieżyczkami, a nawet dwiema basztami. W roku 1945 obiekt doznał poważnych zniszczeń. Uruchomiona ponownie w sierpniu 1945 elektrownia funkcjonowała aż do momentu jej zamknięcia w roku 1996. W latach 1998-2005 zrealizowano nowatorską w skali kraju rewitalizację tego poprzemysłowego terenu, dostosowując go do potrzeb nowej Filharmonii.

Projekt przebudowy, rozbudowy i dostosowania budynków wykonała pracownia architektoniczna Marcina Kozikowskiego KD Kozikowski Design. Zaproszony przez architekta do współpracy w 2006 roku Tomasz Urbanowicz odlał surowe w kolorze i fakturze szkła i umieścił je w kutych stalowych ramach współtworząc charakter holu wejściowego.

Newsletter