Pasaż pod Błękitnym Słońcem przy Rynku wrocławskim

Wrocław, Polska
1999/2000

Pasaż pod Błękitnym Słońcem to prestiżowy adres na wrocławskim Rynku. Budynek ma długą historię. Bywało w nim wiele koronowanych głów. W 1611 roku poszerzono bramę wjazdową dla królewskich powozów rodu Habsburgów. W 1901 roku budynek zyskał neomanierystyczną fasadę widoczną do dziś. Druga Wojna Światowa oszczędziła kamienicę na zachodniej pierzei Rynku, ale mimo tego, że budynek miał austriackiego właściciela Heinricha Mikolaschka popadał w ruinę. Spadkobiercy sprzedali go firmie Thyssen Krupp Immobilien Development GmbH, która obiekt na przełomie XX i XXI wieku wspaniale zrewaloryzowała.

Za projekt odpowiadał zespół architektów ze „Studio Bieniasz Nicholson Architekt”. Zrewaloryzowane kamieniczki należące do kwartału, stanowią obecnie wielofunkcyjny zespół z funkcją biurową, handlową, wystawienniczą i gastronomiczną. Renowację zakończono w 1999 roku, ale nie było pomysłu na portal i szyld od ulicy Kiełbaśniczej. Architekt Wacław Bieniasz zwrócił się do Tomasza Urbanowicza o projekt wraz z zatwierdzeniem u Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Do zabytkowego budynku Tomasz Urbanowicz zaprojektował i następnie wykonał współczesną formę ze szkła: portal z błękitnego szkła i mosiądzu od strony Rynku, oraz szklany szyld ze słońcem w kutej ramie wskazujący wejście od strony wąskiej ulicy Kiełbaśniczej. Realizacja nastąpiła w 1999/2000 roku.

„ Pasaż pod błękitnym słońcem” był wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych konkursach.

Newsletter