Kontemplacja

Polska

Szklana instalacja artystyczna “Kontemplacja” buduje przestrzeń architektoniczną prywatnego wnętrza projektu arch. Krzysztofa Popielarka, poprzez wprowadzenie giętych szkieł reliefowych, odzwierciedlających zadaną krzywiznę ciągłą.

Składająca się z 6 elementów i wysoka na całą kondygnację instalacja tworzy wnętrze służące kontemplacji. Forma o łącznej wadze ponad 1200 kg odwzorowuje zadany przez architektów przebieg spirali. Pionowy relief przygotowany został przez autora w sposób ręczny na dnie pieca, a następnie w temperaturze 850°C odlane zostało na nim bezbarwne szkło o niskiej zawartości żelaza, w celu możliwej eliminacji zielonkawych odcieni szkła standardowego. Tak uzyskane płaskie odlewy, o grubości sięgającej 5 cm, zostały umieszczone na specjalnie opracowanych formach do gięcia. Po rozgrzaniu do około 600°C i grawitacyjnym ugięciu odlewów na przestrzennej formie szkła były ponownie odprężane w trwającym kilka dni procesie termicznym. Każdy element gięty był na dedykowanej formie odwzorowującej krzywiznę linii na danym fragmencie projektowanej posadzki. Pionowe łączenia poszczególnych szkieł realizowane są na osiach kompozycji, a ich zgodność z wertykalnym reliefem zaciera widoczność dylatacji.

Instalacja rozświetlona jest wewnętrzną tubą światła, której odbłyski rozprowadzane są w sposób zmienny po ręcznie ukształtowanym reliefie. Całościowy efekt dopełnia muzyka, która wprowadza odbiorcę w kontemplacyjny nastrój.

Newsletter